Elinstallationer

Vi har lång erfarenhet av elinstallationer på såväl stora som små anläggningar

Service

Ett samarbete med ELIAS för service, utbyggnad och underhåll av elteknikutrustningen ger trygghet samt en god totalekonomi. Minskade störningar i produktionen, ökad säkerhet för att anläggningen är uppdaterad, kontrollerad och överrensstämmer med dagens behov.

Entreprenad

Ett samarbete med ELIAS för entreprenader i olika former, ger dig en trygg samarbetspartner under entreprenadtiden samt en möjlighet att få ett tryggt samarbete under garantitiden och inte minst när garantin har gått ut.

No items found.

Hör av dig!

Bästa sättet att få nöjda kunder är att göra rätt från början. Kvalitetsbristkostnader har vi ständigt i fokus. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001, dvs kvalitet, miljö & arbetsmiljö.