Termografering

ELIAS har kompetens och utrustning att värmefotografera elanläggningen

Vi arbetar med termografering (värmefotografering). Upptäcks en begynnande varmgång i en elanläggning så kan bränder och därmed driftstopp förebyggas. Bränder i till exempel ett elskåp kan orsaka stora förluster. Vid årliga termograferingar kan man se förändringar som sker och som kan behöva åtgärdas. Genom regelbunden termografering får du bra koll på din anläggning och slipper obehagliga överraskningar orsakade av varmgång. Hör med ditt försäkringsbolag för att eventuellt få en reducering av din försäkringskostnad eftersom anläggningen är bättre underhållen och dokumenterad.

No items found.

Hör av dig!

Bästa sättet att få nöjda kunder är att göra rätt från början. Kvalitetsbristkostnader har vi ständigt i fokus. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001, dvs kvalitet, miljö & arbetsmiljö.