Tillbaka till Uppdrag

38 000 meter kabel till massabruket i Mörrum

Södra Cell investerar i massabruket i Mörrum för att möta sina kunders efterfrågan. Investeringen­ ­innebär ett stort arbete för ELIAS med process- och belysnings­installationer samt montering av tusentals meter kabelstegar.

38 000 meter kabel till massabruket i Mörrum

Sedan 1962 har miljoner ton massa transporterats till Europa och övriga världen från Mörrum. Massabruket i Mörrum är en del av Södra Cell som tillsammans med bruken i Värö och Mönsterås är en av Europas ledande tillverkare av massa för avsalumarknaden.

I Södra Cell Mörrum, som är beläget cirka 1 mil väster om Karlshamn i Blekinge, finns två produktionslinjer för tillverkning av pappers- och dissolvingmassa. I bruket tillverkas även textilmassa och efter satsningar på energi­effektivisering är Södra Cell Mörrum även leverantör av grön el, fjärr­värme och övrigt biobränsle.

Brukets senaste investering omfattar bland annat en ny indunstning som ger dem förutsättningar för att öka produktionen och möjliggör ökade energileveranser av el, fjärrvärme och biobränslen. Stefan Sandberg, platschef på Södra Cell Mörrum, uttalar sig om satsningen på deras hemsida:

”Det är mycket glädjande för oss på bruket och innebär att vår konkurrenskraft och våra möjligheter ökar. Att Södra väljer att investera i Mörrum är också viktigt för regionen.”

Den nya indunstningen har ELIAS jobbat med under totalt åtta månader, varav sex månader på process­installationer och två månader på belysning och kraft­installationer. Det var ett omfattande projekt som ­krävde stora resurser i form av 25 medarbetare och bred yrkeskunskap. Projektet hade en tight tidsplan vilket blir en utmaning när arbetet ska samordnas med övriga yrkeskategorier; det krävs bra kommunikation med alla på plats för att arbetet ska fortlöpa enligt plan.

Bengt-Erik, ansvarig projektledare, berättar att ELIAS levererade och monterade cirka 2 700 meter kabelstege och att det på stegarna sedan drogs ut cirka 38 000 meter kabel. En UPS-anläggning levererades med tillhörande fördelningscentraler för reservkraftsdrift samt övriga fördelningscentraler för allmänna kraft och belysningsinstallationer med KNX-styrning.

Dessutom ansvarade ELIAS för installation av processlarm, brand- och utrymningslarm, gaslarmssystem, utrymningslarm för processen samt nödstoppssystem. Installationerna bestod av cirka 60 stycken motordrifter i olika storlekar.

Den nya indunstningen ger Södra Cell Mörrum möjlig­heten att erbjuda marknaden en större volym av sina produkter och på så sätt möta sina kunders efterfrågan.

Projektledare

Bengt-Erik Ingemansson

VD

0768 99 13 95
bengt-erik.ingemansson@eliasab.se

Stefan Sandberg

Platschef

”Det är mycket glädjande för oss på bruket och innebär att vår konkurrenskraft och våra möjligheter ökar.”

Hör av dig!

Bästa sättet att få nöjda kunder är att göra rätt från början. Kvalitetsbristkostnader har vi ständigt i fokus. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001, dvs kvalitet, miljö & arbetsmiljö.