Tillbaka till Uppdrag

Äldre gods med nytt fibernät

I över 300 år har familjen Wachtmeister ­brukat Johannishus Gods. När de ville ­modernisera godset med ett eget fibernät tog de hjälp av ELIAS för att bygga tekniken.

Äldre gods med nytt fibernät

Från kustbandet i Blekinge och 32 kilometer norrut i ­Ronneby kommun sträcker sig marken som tillhör Johannishus Gods. Där bedrivs skogsbruk, jordbruk, vilt­förvaltning samt uthyrning av fastigheter. Ända sedan 1684, och i elva generationer, har godset brukats av familjen ­Wachtmeister. För skötsel och vård av fastigheterna ansvarar ­Johannishus ­Godsförvaltning.

Johannishus Gods långa historia är inget som hindrar dem från att modernisera sin ­tillvaro. Under våren och sommaren 2017 hade ELIAS sju medarbetare på plats för att hjälpa ­Johannishus ­Godsförvaltning att bygga ett robust och hållbart fiber­nät. Fibernätet är avsett för dem själva, deras hyresgäster samt för några privata fastighetsägare i fibernätets ­utbredning. Bredbandsnätet finansieras delvis med stöd från Landsbygdsprogrammet.

Att bygga ett fibernät kräver bra samarbeten med flera andra ­företag som alla är experter på just sina områden; exempelvis utfördes schakten och kanalisationen av Rolf Johanssons Schakt och Transport. ELIAS uppdrag var att projektera nätet, bygga tekniken samt att driftsätta. Arbetet pågick i ungefär fyra månader och fortlöpte utan större hinder.

Mårten Bring, ansvarig för projektet, berättar att nätet konstruerades i samråd med ­Ronneby Miljöteknik och Infrakonsult AB. Där­efter gjordes all schakt, inklusive sättning av brunnar och skåp. När det var i sitt slutskede blåstes fiber på alla sträckor. Sedan var det dags för ELIAS fibertekniker att ta vid. Teknikerna svetsade i nod och skåp för att sedan utföra OTDR-­mätningar. Mätningarna görs för att se till att alla fiber och skarvar är som de ska. När mätningarnas resultat var kontrollade bokades det in besök hos respektive abonnent för att koppla in modemet som sköter fiberkommunikation och som omvandlar ljus och elektriska signaler. Mårten förklarar att de elektriska signalerna utgör abonnentens eget nätverk: LAN. Innan abonnenterna lämnades kontrollmättes deras anslutning med hjälp av dB-mätning. Det kontrollerades även att de fick kontakt med aktuell nätportal.

När allt arbete var klart genomfördes en slutbesiktning som visade att ELIAS byggt ett robust nät. De få och små avvikelserna som fanns var grundade i missförstånd och kunde enkelt rättas till.

Projektledare

No items found.

Hör av dig!

Bästa sättet att få nöjda kunder är att göra rätt från början. Kvalitetsbristkostnader har vi ständigt i fokus. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001, dvs kvalitet, miljö & arbetsmiljö.