Tillbaka till Uppdrag

Byte av elsystemet på Biskopsgården i Östrabo

I Växjö ligger Biskopsgården Östrabo, en ­ståtlig mangårdsbyggnad från 1700-talet. För första gången sedan 1930-talet görs nu en sammanhängande renovering av biskopsgården, inklusive utbytande av ­elsystemet.

Bevarande el

I Växjö ligger Biskopsgården Östrabo, en ­ståtlig mangårdsbyggnad från 1700-talet. För första gången sedan 1930-talet görs nu en sammanhängande renovering av biskopsgården, inklusive utbytande av ­elsystemet.

Renoveringen görs med hänsyn till husets originalutseende i syftet att förvalta det vackra kultur­arv som Östrabo är. Det ställer högre krav på ELIAS eftersom alla el- och tele­installationer måste utföras på ett sätt som passar in i ett hus från ett tidigare sekel.

För att få elsystemet att smälta in i miljön på bästa sätt samrådde ELIAS med Kulturparken Småland om bland annat materialval, vilket bidrog till ett mycket bra slutresultat.

Projektledare

No items found.

Hör av dig!

Bästa sättet att få nöjda kunder är att göra rätt från början. Kvalitetsbristkostnader har vi ständigt i fokus. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001, dvs kvalitet, miljö & arbetsmiljö.