Tillbaka till Uppdrag

Byte till LED på kommunens båtplatser

Karlshamns kommun var i behov av att byta belysning på sina båtplatser runt om i ­kommunen. Ett arbete som de valde att anlita ELIAS för och som krävde noggrann riskbedömning innan start.

Byte till LED på kommunens båtplatser

Elias gör många och varierande jobb åt Karlshamns kommun. Ett av de senaste ­projekten innebar byte av belysning och uttagsboxar på kommunens alla båtuthyrningsplatser. Nya LED-armaturer skulle installeras för minskad energiförbrukning, ett arbete som tog cirka tre månader att utföra. Eftersom ­arbetet skedde så nära vatten fick extra hänsyn tas i riskbedömningen för att kunna arbeta säkert, något som alltid är viktigt för oss på ELIAS.

Projektledarna Mikael och Björn, som tillsammans ansvarat för bytet av belysningen, intygar båda om ett mycket bra slutresultat och en nöjd kund.

Projektledare

Björn Spogardh

Projektledare

0768 99 13 56
bjorn.spogardh@eliasab.se

Hör av dig!

Bästa sättet att få nöjda kunder är att göra rätt från början. Kvalitetsbristkostnader har vi ständigt i fokus. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001, dvs kvalitet, miljö & arbetsmiljö.