Tillbaka till Uppdrag

Effektiv installation vid Stora Enso

Stora Enso ligger två mil öster om Kristianstad. De tillverkar pappersmassa och obestruket finpapper, deras mest kända produkt är MultiCopy, som säkert de flesta kommit i kontakt med någon gång.

Effektiv installation vid Stora Enso

På grund av omoderna maskiner, brist på reservdelar och en för låg driftsäkerhet fanns det stora anledningarna till att projektet påbörjades från första början. Stora Enso anlitade Siemens till att ta fram hårdvaran till de nya driv- och styrsystemen, man kan säga att Siemens levererade cirka 97 procent av hårdvaran helt färdig. ELIAS anlitades sedan till att utföra installation och arbete på plats hos Stora Enso med att byta driv- och styrsystem för maskinerna.

Att ELIAS anlitades beror på flera orsaker, men främst att dom erbjöd rätt pris samt deras tidigare samarbeten som bidrog till att Stora Enso redan hade tillit till ELIAS både som företag och deras arbetssätt. Projektet var väldigt intensivt under fem arbetsdagar och krävde runt 35 medarbetare på plats, utöver det hade vi sex medarbetare som skötte det förberedande arbetet initialt, säger projektledare Mikael Karlsson. Det var en stor utmaning att arbetet utfördes under så extremt kort tid och under hög press. Vi ville inte att pappersmaskinerna skulle stå still för det skulle innebära stora förlorade intäkter för Stora Enso, om något står still kan det kosta uppåt en miljon kronor per dag, fortsätter Mikael.

Projektledare

Mikael Karlsson

Projektledare / Vice VD

0768 99 13 66
mikael.karlsson@eliasab.se

Hör av dig!

Bästa sättet att få nöjda kunder är att göra rätt från början. Kvalitetsbristkostnader har vi ständigt i fokus. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001, dvs kvalitet, miljö & arbetsmiljö.