Tillbaka till Uppdrag

Elmontage på vattenkraftstation

Stor erfarenhet krävdes av ELIAS medarbetare när el- och kontroll­utrustningen skulle bytas ut på vattenkraftstationen.

Elmontage på vattenkraftstation

I Ronnebyån, söder om Konga och Fagerfors, ligger Horkoneryd vatten­kraftstation. Stationen har varit i bruk sedan 1987 och har en damm som är cirka 92 meter lång.

Företaget ÅF fick i uppdrag att byta ut befintlig el- och kontroll­utrustning samt att komplettera med ny nivåmätning för dammen. En så kallad nyckelfärdig leverans omfattande konstruktion, programmering, montage, provning och driftsättning. För att utföra arbetet behövde de hjälp av ELIAS med rivning och allt elmontage. ELIAS ansvarade även för grävning till ett 50kV ställverk och installation av nya CT i 5kV ställverk.

Att anpassa ny elutrustning till en äldre befintlig anläggning är alltid en utmaning som kräver stor erfarenhet, något ELIAS är glada över att kunna bidra med. Projektet var omfattande och innebar arbete på stora delar av anläggningen; ­station, damm, utskovsluckor, utomhusställverk och generatorställverk.

Jack Isaksson från ÅF är ­mycket nöjd med valet av ELIAS som ­underentreprenör:

”Val av samarbetspartner i är alltid avgörande för ett lyckat projekt. ELIAS har levt upp till ÅF:s högt ställda krav på kompetens och ­flexibilitet”.

Projektledare

No items found.

Jack Isaksson

”Val av samarbetspartner i är alltid avgörande för ett lyckat projekt. ELIAS har levt upp till ÅF:s högt ställda krav på kompetens och ­flexibilitet”.

Hör av dig!

Bästa sättet att få nöjda kunder är att göra rätt från början. Kvalitetsbristkostnader har vi ständigt i fokus. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001, dvs kvalitet, miljö & arbetsmiljö.