Tillbaka till Uppdrag

Nybyggnation av flygledartornet vid flygflottiljen

Vad har hänt sen sist? I ELIANYTT nummer 2015 berättade vi om hur ELIAS var i full gång med arbetet i det nya flygledartornet i Ronneby/Kallinge. Nu har vi glädjen att se resultatet av det arbetet. Vid årsskiftet togs flygledartornet i drift och det som återstod var endast några få justeringar.

Nybyggnation av flygledartornet vid flygflottiljen

Bakgrunden till det nya flygledartornet är att det gamla tornet var utdömt och omodernt. Det nya tornet tar oss till ståtlig höjd på 35 meter och har toppmodern teknik som underlättar arbetet och ger flygledningen en bättre och säkrare kontroll över flygtrafiken. ELIAS har varit delaktiga genom hela projektet och burit huvudansvar på elsidan med passagesystem, kablagedragning, kraft och belysning. ELIAS har även haft totalansvaret för den tekniska installationen, dvs även rör och ventilation, där Skanska bara har haft en underentreprenör att vända sig till.

Samtliga i projektet har varit mycket nöjda med detta upplägg. I ett unikt projekt så innebär det ofta att man ställs inför utmaningar under arbetets gång. Något unikt för projektet var mängden teknik och kablage som användes. En viktig del var att kunna skydda flygledartornet mot elavbrott, därför använde vi A, B och C-kraft, (A - vanligt nät, B - egen generator, C - batteri.) Även höjden gör det hela något speciellt. Det är inte varje dag ett sådant här projekt dyker upp och arbetet har skapat en bra relation och kommunikation med Skanska och Eltel. Det har varit väldigt inspirerande, utvecklande och roligt att få vara en del av arbetet, avslutar Mats.

Projektledare

Mats Nilsson

Projektledare

0768 99 13 15
mats.nilsson@eliasab.se

Mats Nilsson

Projektledare

"Det har varit väldigt inspirerande, utvecklande och roligt att få vara en del av arbetet"

Hör av dig!

Bästa sättet att få nöjda kunder är att göra rätt från början. Kvalitetsbristkostnader har vi ständigt i fokus. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001, dvs kvalitet, miljö & arbetsmiljö.