Tillbaka till Uppdrag

Psykpaviljongen, ett modernt nybygge

Vuxenpsykiatrin i Karlshamn har vuxit ur sina lokaler och bygger nu nya som är anpassade för verksamheten. Det är en efterlängtad flytt som kommer underlätta arbetet eftersom psykiatrin nu flyttar till sjukhusområdet och det kommer även förbättra samverkan med övriga delar av sjukhuset.

Psykpaviljongen, ett modernt nybygge

Björn Spogardh som har varit projektledare berättar att ELIAS har varit delaktiga under en viss period i processen med att färdigställa de nya lokalerna för vuxenpsykiatrin. Vi har varit underleverantör och det är första gången vi arbetar tillsammans med Flexator vilket har fungerat mycket bra. Vi har varit cirka 5 till 6 medarbetare på plats under perioden som har utfört arbetsuppgifter inom el och tele/data. 

Utmaningarna i projektet har varit ett modernt byggnadssätt med flyttbara husmoduler, ett byggnadssätt som är valt på grund av att det ska gå att flytta modulerna om det skulle krävas i framtiden. För oss har det inneburit ett annorlunda sätt att arbeta eftersom alla dosor och annat i väggarna redan var monterat. Detta tvingade oss att dra kablage mellan varje modul, vilket står ut från det normala arbetsflödet, ett roligt och lärorikt projekt säger Björn.

Inom projektet fanns det en stor efterfråga på energieffektivitet och för att göra det möjligt att spara maximalt med energi så installerade vi all LEDbelysning med rörelsevakter i samtliga rum. Den nya psykpaviljongen förväntas stå klar juni 2016 och klar för inflyttning redan efter sommaren.

Projektledare

No items found.

Hör av dig!

Bästa sättet att få nöjda kunder är att göra rätt från början. Kvalitetsbristkostnader har vi ständigt i fokus. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001, dvs kvalitet, miljö & arbetsmiljö.