Tillbaka till Uppdrag

Tele och säkerhet med Henrik

Alla medarbetare spelar en viktig roll, med sina egna kompetenser och egenskaper. För att kunna erbjuda högsta kvalitet på våra arbeten har vi personal som är specialiserade på vissa områden. Henrik Karlsson är en av dem. Här får du en inblick i hans arbete genom två av hans projekt!

Tele och säkerhet med Henrik

El- och säkerhets­installationer på Eriksberg Vilt och Natur

Till den nya värdskapsbyggnaden Outdoor Eriksberg har Elias installerat ett integrerat system för inbrottslarm och passage, inklusive ett grafiskt presentationssystem där kunden själv kan sköta drift och övervakning. Dessutom har Elias levererat CCTV och brandlarm till byggnaden.

Henrik tycker att den största utmaningen med projektet var att möta kundens höga förväntningar och ändå hålla sig inom satta kostnadsramar. Att möta höga förväntningar är sällan ett problem, nästan allt går att lösa, men det är ofta förenat med en viss kostnad. Trots utmaningen tycker Henrik att Elias lyckades möta kundens förväntningar utan att göra avkall på varken kvalitet eller genomförande.

Omfattande el- och teleteknik till 19-våningshuset ICON

Till det imponerande nybyggda höghuset i Växjö, som rymmer allt från bostäder till restaurang, har Elias levererat bland annat passagesystem, porttelefoner och brand­larm för hela fastigheten. Det omfattar cirka 160 stycken dörrar.

Huset har flera avancerade system för ökad säkerhet. Bland annat är hissarna begränsade så att inte alla besökare kommer åt alla utrymmen, vilket är viktigt för kunden som har så blandade verksamheter i huset.

Att det ryms så många olika verksamheter i byggnaden har även varit en del av utmaningen menar Henrik. Alla verksamheter har olika behov, men ska ändå samsas under samma tak.

Projektledare

No items found.

Hör av dig!

Bästa sättet att få nöjda kunder är att göra rätt från början. Kvalitetsbristkostnader har vi ständigt i fokus. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001, dvs kvalitet, miljö & arbetsmiljö.